Archive | March, 2012

Death…(Livet som det är värt att leva)

28 Mar

DEATH… From the original Swedish Text: Livet som det är värt att leva Jag tror att målet vårt liv är att i praktiken omsätta det vad vi tror på. From my column in Österbottens tidning onsdag/wednesday 21st Mars/March 2012 English Translation An article from my weekly newspaper column in our… Read more »

Comfort SOUL food – Banana Cream Pudding!

28 Mar

This REALLY hit the spot! Much love, Christian-Charles Comfort food…. Every country has it’s own “comfort food“. It is usually food associated to our lives a children growing up, eating the things that mom and grandmom made the best.  It was usually full of fat, cream, thick sauces for Texas… Read more »

Tacka Gud För Musiken

28 Mar

Musik spelar en stor roll in Bibeln.  Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken använder Sig Gud ave musiker för Sina syften.  Han använder musik för att kalla människor till tillbedjan och skicka dem i krig, för att lindra sårade känslor och antända andlig glöd, för att fira segrar och att sörja… Read more »

Thank God For Music

28 Mar

Music plays a big part in the Bible. From Genesis to Revelation, God enlists musicians to work on His behalf. He uses music to call people to worship and to send them to war, to soothe ragged emotions and to ignite spiritual passion, to celebrate victories and to mourn losses…. Read more »