About

Angel House international missions ministriesAngel House international recordsAngel House International Missions Ministries is located in Karleby (Kokkola) and serves not only the Swedish-speaking finnish communities, but the Finnish-speaking as well. We are a Christian Arts Association that desires to encourage and educate youth, and the young-at-heart, in the continual use of the Artistic Gifts God has given them, to glorify and lift up His Holy name.

AHI Missions Ministries works in conjunction with churches, and other christian organisations of Finland, as well as other Scandinavian and European countries. Our main emphasis however, with the Word of God as our foundation, is Finland.

We have been greatly influenced by the moving of the Holy Spirit in Central Europe and other Scandinavian countries too. But God has blessed our country also with Gifts and ways to use them, to effectively reach those in our homeland.

Our director, Christian-Charles de Plicque: or as he goes here by his nickname in Finnish and Swedish: (“Risto-Kalle” (finnish) or :”Crille”(Swedish), is of French dissent and born in the United States. He has lived most of his adult life in France and for decades now, in Finland. Christian-Charles has ministered here so long though, that he is truly a Finn at heart.

He has had over 38 years in ministry as missionary and evangelist in France, throughout Central Europe, South Africa, Scandinavia as well as Russia and the Baltic Countries; as a Christian recording artist, actor and also as a journalist for both Swedish, Finnish & French language media and Press.

The general daily running of this ministry is led by of course by Christian-Charles and volunteers in our local and surrounding communities.

We are legally registered with the Finnish government. (The association was founded in Tampere Finland in 1994).

Christian-Charles is a member of the Evangelical Lutheran Swedish-speaking and Finnish-speaking Churches of Finland. But it goes without saying that we work likewise, with all denominations that proclaim Jesus as Lord.

We have an international team of intercessors in Southern Finland, Russia, Poland, Italy, USA, England, South Africa, Sweden and in the Österbotten area for the ministry, that is committed to bringing our needs and those of the Body in general, before the Throne of God on a consistent basis.

An Advisory Board, outside of our own team, was formed at the conception of this ministry in the city of Tampere decades ago also, to spiritually oversee and counsel, so that we may continue to work effectively and in the direction that the Lord desires. This Board consists of laypersons; clergy persons and seasoned Christian artists.

Our Beliefs:

We believe in the Holy Trinity: God The Father, Jesus Christ His Son, and The Holy Spirit. We believe that the Holy Bible is God’s Word to His Church and that It is complete and fully trustworthy. We believe in the forgiveness of sin through God’s Grace and that personal salvation is available only through Jesus Christ.

Contact us if you would like more information!
Angel House International Missions Ministries r.f. (Association)
Registered Association number: 160356

Telephone: 358..6.831 5356
Fax: 358.(0)6.831 5358

Legal Representation:

Jouko Rekola

Member of Finland’s Christian Artists Association (Helsinki)

www.caf.fi

Angel House International Missions Ministries r.f

.- finns i Karleby för bättre betjänä inte bara svenskspråliga utan också finskspråkliga! Vi är en förening för Kristna artister med syfte att uppmuntra dem som är unga till kropp och/eller själ att fortsätta att bruka de Gåvor som Gud har gett dem till att ära och upplyfta Hans Heliga namn.

Föreningen verkar i samarbete med kyrkan och olika kristna organisationer i Finland, och Europa. Vi arbetar huvudsakligen i Finland, med Guds Ord som det viktigaste, för att nå ut i vårt land på det sätt som bäst lämpar sig för vårt folk.

Vi har alla påverkats starkt av den Helige Andes verk ute i Europa. Men Gud har välsignat också oss med gåvor och olika sätt att använda dem på, för att effektivt nå våra egna-på våra två modersmål.

Fastän att ledaren är av franskt urspring och född i USA, är honom en riktig finländare. Han är Öb tidning-kolumnisten och Radio dei: “Fat Citys!” ledare Christian-Charles de Plicque: (“Crille” eller: “Risto-Kalle“) har ju 40 år som missionär, evangelist, skådespelare, journalist och aktiv kristen musiker bakom sig.

Men vår verksamhet är på hela taget ledd och stödd av finländare som vill arbeta för uppmuntran och utvekling för dem som har väljer att frimodigt använda sina gåvor för att sprida Evangeliet i detta land. Det säger sig sjävt att vi skall samarbeta med alla våra bröder och systrar, i alla länder eftersom vi är förenade i den sanna Guden, vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Christian-Charles har har grundat en liknande kristen artistförening i Paris kalled: “l’Association du Christ pour Atteindre Le Monde” (The Love of Christ Reaching Out To The World Assocation).

Angel House International Missions Ministries r.f. är tillbaka är en officiellt registrerad förening. Vi samarbetar med alla samfund som bekänner Jesus som sin Herre.

Eftersom vi finns i Karleby, söker vi personner som kan hjälpa oss med arbete på dator, Mac (och PC), layout, nyhetsbrev, artiklar om just ditt område inom konst och musik. Vi försätter också på att bilda ett team av förebejare för AHIMMA med hängivna medlemmar som bär fram våra behov och lemmarna i Kroppen inför Guds Tron dagligen.

Vi också här i Karleby, bildat ett rådgivande tåd, untanför vårt eget team, för andlig ledning och rådgivning, så att vi förtsätter att arbeta effektivt och i den rikning som Herran vill. Detta råd består av lekmän, präster och efarna kristna artister.

Kontaka oss om du är intresserad!

Angel House International Missions Ministries (registeringsnummer: 160356)
Storgatan 14 B 11
67100 Karleby
……………………………………………………..
Telefon: 06 831 5356
Fax: 06 831 5358
………………………………………………………
SAMPO Banknummer:
800017-70295971
……………………………………………………….
Legal Representation.
Jouko Rekola