Radio Dei’s" Dying To Live!" cd RADIO promo

7 Oct

DYING TO LIVE -CD

http://www.deikauppa.fi/sis/RadioDei/tuote/6430029177775?openHier=

Some video publicity:

http://www.youtube.com/watch?v=aIsH5VTq3pM

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Salut!
Puisque vous parlent tous finnois bien et beaucoup mieux que moi, cette publicité sera très facile à comprendre! Profitez dessons très facile de la langue finnoise!

……………………………………………………………………..

Hi!

Since you all speak finnish well and much better than I do, this publicity will be very easy to understand! Enjoy the very easy sounds of the finnish language!

…………………………………………………………………………

Hej!

Eftersom ni alla talar finska väl och mycket bättre än jag gör, kommer denna publicitet vara mycket lätt att förstå! Njut avmycket enkellt ljudet av finska språket!

www.deplicque.net

Facebook

e-mail: shalom.ahimma(at)pp.inet.fi

…………………………………………………………..

Order it direct from

Beställa den direkt från

Tilata sen suoraan:

e-mail/e-post/sähköposti:

deikauppa(at)radiodei.fi

http://www.deikauppa.fi/sis/RadioDei/tuote/6430029177775?openHier=

……………………………………………………………………..

Comments are closed.